Svar till Magnus Linton (DN 5/3) om vänstern och hela verkligheten