Gösta Larsson

I min roman m/s Tiden från 2008, en roman som i första hand handlar om hamnarbetare i Malmö hamn, lyfter jag fram ett bortglömt författaröde: Gösta Larssons. Han föddes i Malmö 1898, emigrerade till USA 1921 och debuterade som författare – på engelska! – i USA, 1934, med en roman i malmömiljö, Our Daily Bread (Livets nödtorft; på svenska 1934 i översättning av Alf Ahlberg). Därefter gav han ut Fatherland, farewell!, 1938 (Mitt land, farväl!, på svenska 1938, också i Alf Ahlbergs översättning). Båda romanerna utspelar sig i kvarteren kring Möllevångstorget åren kring storstrejken, mellan 1908 och 1911. 1941 gav han ut The Ordeal of the Falcon (Falkens eldprov, på svenska 1946 i … översättning), en sjöroman som stundtals får tankarna att gå till Joseph Conrad. Eftersom Gösta Larsson var missnöjd med översättningarna av sina verk, framförallt de två första, förbjöd han vidare översättningar av verken och de följande böckerna, Revolt in Arcadia, 1942, en sagoberättelse om den hyperkapitalismen och Ships in the River, 1946, en roman om hamnarbetare i New Yorks hamn, fanns alltså under många år inte på svenska. Men eftersom jag, när jag skrev om Gösta larsson, kom i kontakt med Gösta Larssons familj, inte minst sonen Gösta Carlsson, dök möjligheten upp att ställa frågan om tillstånd till en översättning av Ships in the River. Så skedde också med hjälp av förläggaren Gunnar Lundin på Booklund förlag  Lund. Översättningen, fin gjord av Jan Ristarp, föreligger nu på svenska och heter Kajerna vid Hudson River. Den fick ekonomiskt stöd av Elin & Charles Lindleys stiftelse och blev årsbok 2011 för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Den uppmärksammades stort när den kom våren 2011 och Gösta Larsson fick flera stort uppslagna recensioner, det recensenterna i första hand lyfte fram var den fina miljöskildringen från New Yorks hamn. Gösta Larssons sista bok hette The Wonderful Boat och kom ut posthumt 1957, två år efter Larssons död. Det är en ungdomsroman om tre pojkar som leker med en upphittad eka vid ett sund någonstans i Skandinavien, förmodligen Öresund. Den är inte lika stark som hans övriga verk och det går att misstänka att det inte var han själv som avslutade den.

Förord till ”Kajerna vid Hudson River”