Språklådan – en skrivarkurs

För några år sedan skapade jag en endagskurs för skrivande yrkesmänniskor, journalister och copywriters, till exempel. Kursen går ut på att under lekfulla former ta till sig olika former av språk. Vi skriver och läser poesi, analyserar olika former av texter och skriver och framför dramatik. Kursen börjar klockan halv nio och är slut vid halv fyra med en timmes lunch mitt på dagen. Mellan 5-10 deltagare. Pris: 15-20.000 kronor, exkl. moms (exakt pris beroende på antal deltagare).

 

Förutom ”Språklådan” håller jag föredrag, jag har alltid ett kring min senaste bok, just nu ungdomsskildringen ”Som om vi aldrig hade gått här” och korrespondensen med Karl Ove Knausgård, ”Hemma Borta”, jag har också ett om den bortglömde arbetarförfattaren Gösta Larsson (information om honom finns under rubriken ”Gösta Larsson”) som är baserat på min roman ”m/s Tiden” och Gösta Larssons ”Ships in the River” (”Kajerna vid Hudson River”, på svenska) samt ett föredrag om brasiliansk fotbollshistoria baserat på min bok ”Sambafotboll”. Det normala är att jag tar Författarförbundets minimiarvode.