26 mars

Hat. Det verkar vara ordet för dagen. Frågan är om det hatats så mycket i Sverige på länge, ja om det ens hatades så mycket på Fattig-Sveriges tid vid förra sekelskiftet. Hat är inne igen och tyvärr verkar läxan från det europeiska 1900-talet vara på väg att glömmas på olika håll: i Lenins och Stalins Sovjet institutionaliserades klasshatet med följd att miljontals människor försvann i arbetsläger, i Hitlertyskland upphöjdes rashatet till bärande princip, i det forna Jugoslavien försvarade, bland många andra, poeten Radovan Karadzic det etniska hatet, vilket fick förfärande följder. Hatet ikläder sig hela tiden nya former, ibland uppträder det även som självhat och/eller kulturellt självhat. Några problem löser det sällan. I dagens samhälle får hatet en extra skjuts av de sociala medierna; det hetsas fram med blixtens hastighet via Twitter, Facebook och i den övriga digitala världen, inte sällan med en uppmaning till våld. Det borde i en sån tid vara varje författares och intellektuells uppgift att motverka hat och att i alla lägen sträva efter dialog och samtal. Så är det också för väldigt många författare: humanismen och tron på samtalet med den andre bär upp stora delar av det offentliga samtalet. Att folk sen ogillar varandra och mellan skål och vägg säger sig avsky varandra är en annan sak. Skvaller, förtal och giftiga omdömen är en del av att vara människa. Problemet når emellertid en annan magnitud när intellektuella formulerar sitt hat i skrift, i böcker och till och med namnger dem som bör hatas. Inom det offentliga samtalet i Sverige idag existerar det en alltmer utbredd rädsla, ängslighet och oro för vad som får och kan sägas och över priset det ofta innebär att ta ställning offentligt i olika frågor. Vissa väljer helt enkelt att tystna. Det är en obehaglig tendens. Anledningen till dessa mina rader är att jag upptäckt några rader i en nyss utgiven bok av Crister Enander och Kristian Lundberg, ”Hat & bläck”, där jag nämns som en av flera som ”hatas”. Först visste jag inte ifall jag skulle skratta eller gråta. Till sist bestämde mig ändå för att protestera och gör det med följande ord på FB till Crister Enander, en av bokens författare:

 

”Hej Crister!

Jag läste en recension i Ystad Allehanda av din och Kristian Lundbergs bok ”Hat & bläck”. Det framgår att jag figurerar i den och det är följande rader: ”Jag spottar på dem. Jag pissar på dem. Jag hatar Fredrik Ekelund för hans konservatism …” som gör att jag skriver det här. Vad gäller själva den politiska anklagelsen tar jag den med knusende ro. Jag har sedan jag röstade första gången på sjuttiotalet alltid röstat på olika former av vänsterpartier och jag tror inte att jag fick Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2009 för att jag skulle vara ”konservativ”. Att anklagelsen kommer från Kristian L, som för några år sedan sa sig vilja kandidera för KD, gör den inte mindre bisarr. Förmodligen handlar det om att den vänster jag tror på bottnar i Upplysningen (Frihet, Jämlikhet, Broderskap) och inte i den kulturrelativism som just nu är så populär i länder som Sverige och England (ett av de sorgligaste uttrycken för den i Sverige är den s.k. handskakningsdomen). Det är alltså inte detta som för mig till tangenterna utan ordet ”hatar”. Jag tar som författare ord på allvar och för mig – och här talar jag av egen erfarenhet – ligger ordet ”hatar” nära våldets realitet. Så har det varit i mitt eget liv och så är det, tror jag, för många. Den som offentligen namnger personer som han/hon hatar, leker en farlig lek, i mina ögon. Jag trodde i min naivitet att det enbart var extremhögern som sysslade med den här typen av offentligt hat där man i skrift namnger dem som bör hatas. Nu ser jag att det finns på långt närmare håll.

 

Du ansökte om min vänskap på FB för några månader sen och jag bejakade den för att jag trodde att den var ärligt menad. Redan då, utgår jag ifrån, visste du om orden i er kommande bok. Nu tar jag bort dej från mina ”vänner” som en protest mot det hat ni verkar vilja sprida och jag gör det så här, öppet, för att jag hoppas att min oro om vart det offentliga samtalet i Sverige är på väg ska uppfattas av så många som möjligt.

 

Hälsningar från en icke hatande Fredrik Ekelund.”